Bộ mẫu giao dịch

Danh sách các bộ mẫu giao dịch

BẢNG TỔNG HỢP CÁC MẪU BIỂU GIAO DỊCH

TT

Tên mẫu biểu

Quy trình nghiệp vụ

1

BN 1

Giấy biên nhận yêu cầu lắp đặt dịch vụ viễn thông

Giấy biên nhận khi tiếp nhận các yêu cầu Hòa mạng mới di động trả sau, CĐBT, MyTV, Chuyển đổi hình thức di động trả trước sang trả sau, chuyển quyền sử dụng dịch vụ di động trả sau, chuyển tỉnh

2

BN 2

Giấy biên nhận yêu cầu

Giấy biên nhận sau khi tiếp nhận yêu cầu thanh lý hợp đồng di động, BRCĐ, MyTV

3

BN 3

Giấy biên nhận yêu cầu đổi/hủy SIM/Thẻ cào

Giấy biên nhận khi tiếp nhận yêucầu đổi/hủy SIM/thẻ cào

4

BM4

Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin thuê bao di động

Thay đổi thông tin TB di động

5

BM5

Phiếu yêu cầu chuyển đổi hình thứcsử dụng

Chuyển đổi hình thức sử dụng di động từ Trả sau - Trả trước và Trả trước sang trả sau

6

BM6

Phiếu yêu cầu tạm dừng/ khôi phục/ thanh lý

Tạm dừng/ khôi phục dịch vụ di động trả trước, trả sau

7

BM7

Phiếu yêu cầu chuyển dịch, thay đổi thông tin dịch vụ viễn thông và truyền hình

Thay đổi thông tin TB, chuyển tỉnh, chuyển dịch địa chỉ lắp đặt di động trả sau, CĐBR, MyTV

8

BM8

Phiếu yêu cầu chuyển quyền sử
dụng

Chuyển quyền sử dụng số thuê bao di động trả trước, trả sau, CĐBR,
MyTV

9

BM9

Phiếu yêu cầu đăng ký/thay đổi gói
cước

Đăng ký/ thay đổi gói cước di động trả trước, trả sau

10

BM10

Bản cam kết

Bản cam kết

11

BM11

Phiếu yêu cầu đổi/hủy SIM/thẻ cào

Đổi/hủy thẻ cào lỗi, hỏng

12

BM12

Phiếu yêu cầu chấm dứt sử dụng dịch vụ viễn thông và truyền hình

Thanh lý hợp đồng CĐBR, MyTV

13

BM13.1

Phiếu đăng ký sử dụng MultiSIM dành cho KHCN

Đăng ký sử dụng MultiSIM dành cho KHCN

14

BM13.2

Phiếu đăng ký sử dụng MultiSIM
dành cho KHDN

Đăng ký sử dụng MultiSIM dành
cho KHDN

15

BM14

Phiếu đề nghị khôi phục thuê bao

Khôi phục thuê bao di động trả trước, trả sau

16

BM14.1

Bản cam kết yêu cầu khôi phục thuê bao

Khôi phục thuê bao di động trả trước dành cho đại lý

17

BM15

Phiếu yêu cầu cấp lại SIMCARD di
động đã kích hoạt của Vinaphone

Thay SIM di động

18

BM16

Hướng dẫn khách hàng chuyển mạng

Hướng dẫn khách hàng chuyển mạng

19

BM16.1

Phiếu yêu cầu đăng ký chuyển mạng dịch vụ viễn thông dành cho KHCN

Tiếp nhận thuê bao chuyển từ mạng khác sang Vinaphone

20

BM16.2

Phiếu yêu cầu đăng ký chuyển mạng dịch vụ viễn thông dành cho KHDN

Tiếp nhận thuê bao chuyển từ mạng khác sang Vinaphone

Chi tiết :  tải tại đây