EZPay là dịch vụ cho phép khách hàng là thuê bao trả sau sử dụng mệnh giá tiền nạp trả trước VinaPhone để thanh toán cước trả sau phát sinh hàng tháng.

Điều kiện sử dụng

Khách hàng thuộc các Tỉnh dưới đây và đăng ký Tài khoản EZPay để nạp tiền và sử dụng tiền trong Tài khoản cho các giao dịch thanh toán cước trả sau. Các Tỉnh/Thành phố thuộc phạm vi áp dụng:

- Khu vực Miền Bắc: Cao Bằng, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Nghệ An, Vĩnh Phúc.

- Khu vực Miền Trung & Tây Nguyên: Quảng Trị, Gia Lai.

- Khu vực miền Nam: Bến tre, Bình Dương, Bạc Liêu, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Nai, TP HCM, Tây Ninh, Trà Vinh, Vũng Tàu.

Cách đăng ký Tài khoản EZPay

Khách hàng trả sau phải đang hoạt động 02 chiều có thể đăng ký Tài khoản EZPay theo 2 cách như sau:

- Đăng ký qua SMS: Soạn tin với cú pháp EZPAY gửi về 9888(tin nhắn miễn phí và không phân biệt chữ hoa, chữ thường). Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ phản hồi về thông tin Tài khoản được kích hoạt thành công, mật khẩu tài khoản, hướng dẫn đổi mật khẩu. (mật khẩu Tài khoản EZPay định dạng bao gồm 06 ký tự liền nhau không phân biệt chữ, số)

- Đăng ký qua website dịch vụ EZPay: Khách hàng có thể truy cập vào trang ezpay.vinaphone.com.vn để thực hiện đăng ký mở Tài khoản EZPay theo hướng dẫn cụ thể.

Thời hạn hoạt động của Tài khoản EZPay

- Tài khoản EZPay sẽ bị khóa (hủy) sau 15 ngày kể từ ngày thuê bao bị khóa 2 chiều và không thanh toán nợ cũ. Sau 03 tháng thuê bao mới được đăg ký lại nếu có nhu cầu. Mỗi thuê bao chỉ có thể đăng ký 01 Tài khoản EZPay. Các thuê bao không thể sử dụng chung 01 TK EZPay.

- Thanh toán lần đầu khi mở Tài khoản: chỉ thanh toán được cho cước tháng phát sinh nếu đăng ký Tài khoản EZPay trong tháng đó. (đăng ký TK EZPay vào tháng nào thì được phép thanh toán cho kỳ cước từ tháng đăng ký trở đi). Thực hiện thanh toán bằng hóa đơn bình thường cho cước phát sinh của tháng trước tháng mở Tài khoản.

- Hủy TK EZPay tháng nào thì chuyển sang hình thức thanh toán bằng hóa đơn bình thường từ tháng hủy trở đi.

Hệ thống các loại Tài khoản dịch vụ EZPay

-      Tài khoản dịch vụ EZPay bao gồm: Tài khoản EZPay (TK EZPay); Tài khoản EZPay 1 (TK EZPay1) & Tài khoản EZPay 2 (TK EZPay2):

+     TK EZPay chứa mệnh giá thẻ gốc thẻ nạp.

+     TK EZPay1 chứa (bảo lưu) số tiền được khuyến mại tùy chính sách khuyến mại cụ thể của VinaPhone. Giá trị tài khoản được cộng dồn qua các tháng sau nếu không sử dụng hết.

+     TK EZPay2 chứa số tiền khuyến mại tặng hàng tháng tùy chính sách khuyến mại cụ thể của VinaPhone. Giá trị tài khoản bị hủy khi hết tháng (không được bảo lưu).

-      Thời gian sử dụng của các TK EZPay1, TK EZPay2 theo thời gian sử dụng TK EZPay. Nếu hủy TK EZPay thì  số tiền gốc thẻ nạp (còn lại) được bảo lưu, số tiền khuyến mại (nếu có) trong TK EZPay1 & TK EZPay2 bị hủy.

Tính năng sử dụng các loại Tài khoản

STT

Tài khoản

Tính năng thanh toán cước cho các hướng liên lạc

Tính năng khác qua EZPay

1

TK EZPay

Tất cả các dịch vụ cơ bản và gia tăng của mạng VinaPhone, bao gồm cả gọi điện & nhắn tin đến tất cả các mạng viễn thông trong nước và quốc tế.

Sử dụng thanh toán cho thuê bao EZPay khác.
Sử dụng để chuyển tiền cho thuê bao EZPay khác.
Được bảo lưu khi hủy TK EZPay.

2

TK EZPay1

Gọi và nhắn tin nội mạng VinaPhone. Giá trị tài khoản được cộng dồn.

Không được sử dụng để thanh toán cho thuê bao EZPay khác. (câu lệnh PAY)
Không được chuyển tiền cho thuê bao EZPay khác.
(câu lệnh CT)
Không được trừ vào tiền nợ các tháng trước (nợ cũ)
Không được bảo lưu khi hủy TK EZPay.

3

TK EZPay2

Tương tự TK EZPay1. Số dư tối đa của Tài khoản này chính là số tiền được tặng hàng tháng.

Nguyên tắc trừ tiền có trong các Tài khoản

-      Gọi/nhắn tin nội mạng VinaPhone:         TK EZPay2 => TK EZPay1 => TK EZPay

-      Gọi/nhắn tin ngoại mạng VinaPhone:                                         TK EZPay

-      Gọi/nhắn tin quốc tế, sử dụng các dịch vụ gia tăng:                   TK EZPay

-      Sử dụng Mobile Internet & các dịch vụ phát sinh Data không trọn gói khác:  TK EZPay

Tra cứu Tài khoản

-      Bằng USSD:                    Bấm *188*1# OK

-      Bằng SMS:                       Soạn tin TK gửi 9888

Hệ thống sẽ trả về cho khách hàng số dư TK EZPay, TK EZPay1, TK EZPay2; dư nợ tháng trước và cước tạm tính chưa thanh toán của khách hàng.

Nạp tiền vào Tài khoản EZPay

*Cách thức nạp tiền: Nạp tiền qua thẻ cào với cú pháp: *188*0*mã số bí mật# OK

- Việc nạp tiền để thanh toán cước trả sau có thể được hưởng chương trình khuyến mại nạp thẻ của VinaPhone (nếu áp dụng)

- Số tiền nạp vào Tài khoản được bảo lưu và chỉ được dùng để thanh toán cước trả sau/chuyển tiền cho Tài khoản EZPay khác và không có giá trị quy đổi ra tiền mặt, không được bảo lưu, không được hoàn trả khi Tài khoản EZPay bị hủy.

*Tra cứu:

- Đối tượng sử dụng: Các thuê bao chỉ tra cứu được khi có tài khoản EZPay

- Nội dung:

+ Tra cứu cước cần thanh toán: Thuê bao trả sau có thể kiểm tra cước phí (tạm tính) trên hệ thống bằng một trong các cách như sau:

> Bằng USSD: Bấm *188*1# OK

> Bằng SMS: Soạn tin TK gửi 9888

> Hệ thống sẽ trả về cho khách hàng số dư Tài khoản EZPay, dư nợ tháng trước và cước tạm tính chưa thanh toán của khách hàng.

+ Tra cứu lịch sử giao dịch: Thuê bao trả sau có thể kiểm lịch sử giao dịch thanh toán

> Bằng USSD: Bấm *188*2# OK

> Hệ thống sẽ trả về cho khách hàng 05 giao dịch phát sinh gần nhất. (nhỏ hơn 170 ký tự)

> Bằng SMS: Soạn tin GD gửi 9888

> Hệ thống sẽ trả về cho khách hàng 05 giao dịch phát sinh gần nhất.

Hủy dịch vụ

+ Khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ (hủy Tài khoản EZPay) bằng cách soạn tin theo cú pháp: HDV_[mật khẩu] gửi tới 9888

Chỉ cho phép khách hàng được hủy TK EZPay từ ngày 15 đến ngày cuối cùng của tháng (sau khi khách hàng đã thanh toán hết nợ cũ tháng trước bằng thẻ trả trước và chuyển sang hình thức thanh toán bằng hóa đơn).

+ Nếu khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ, tiền dư trong Tài khoản sau khi được khấu trừ hết các khoản nợ cước (nếu còn) sẽ được khấu trừ:

>> Khách hàng vẫn là thuê bao trả sau: bảo lưu trên hệ thống tính cước và khấu trừ cho đến hết số tiền còn lại vào các hóa đơn cước tháng phát sinh tiếp theo.

>> Khách hàng chuyển sang thuê bao trả trước: số tiền sẽ được chuyển hết vào Tài khoản chính của thuê bao đó. Số tiền được chuyển vào TK chính được cộng vào ngày mùng 09 của tháng kế tiếp tháng hủy và có giá trị sử dụng trong 05 ngày kể từ ngày cộng tiền.

+ Sau khi khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ thì sau khoảng thời gian 03 tháng kể từ ngày hủy khách hàng mới có thể đăng ký lại nếu có nhu cầu.

- Ngoài việc bị hủy chế độ sử dụng dịch vụ EZPay như quy định thì dịch vụ có thể được hủy theo yêu cầu của khách hàng

- Trước khi hủy tài khoản EZPay thì hệ thống sẽ:

+ Nếu khách hàng chuyển sang thuê bao trả trước: Gạch nợ tức thì đối với phần cước nợ đọng tạm tính (nếu có) và số dư TK EZPay còn lại (nếu có) sẽ được bảo lưu để khấu trừ vào hóa đơn cước tháng đó. Sau khi xuất hóa đơn thì số dư TK EZPay còn lại (nếu còn sau khi đã được khấu trừ vào hóa đơn cước) sẽ được cộng vào TK chính của thuê bao vào ngày mùng 09 tháng kế tiếp.

+ Nếu khách hàng vẫn là thuê bao trả sau:Gạch nợ tức thì đối với phần cước nợ đọng tạm tính (nếu có) và số dư TK EZPay còn lại (nếu có) sẽ được bảo lưu để khấu trừ vào hóa đơn cước tháng đó.

- Sau khi hủy thì sẽ chuyển số thuê bao về chế độ thanh toán bằng hóa đơn.

Đổi mật khẩu/Reset mật khẩu TK EZPay

- Đổi mật khẩu: Khách hàng có thể đổi mật khẩu theo ý thích của mình sao cho tiện lợi và dễ nhớ nhất bằng cách soạn tin theo cú pháp MK_[mật khẩu cũ]_[mật khẩu mới] gửi tới 9888 (tin nhắn miễn phí).

- Reset Mật khẩu: Nếu quên mật khẩu, khách hàng liên hệ với cửa hàng VinaPhone tại các VNPT-TT hoặc tổng đài 18001091 để kiểm tra và được hướng dẫn cung cấp mật khẩu mới:

+ Reset lại mật khẩu trên VinaPortal

+ Reset lại mật khẩu bằng SMS: Soạn tin Reset_MK gửi 9888

+ Hệ thống sẽ trả về mật khẩu cho thuê bao sau 24 tiếng.

Thanh toán hộ thuê bao khác (thanh toán theo yêu cầu)

- Đối tượng sử dụng: thuê bao có số dư TK EZPay >0 (chủ thanh toán) và thuê bao có TK EZPay chưa bị khóa (được thanh toán)

- Nội dung: Số tiền cần thanh toán không lớn hơn số tiền trong Tài khoản EZPay.

- Thực hiện thanh toán bằng cách soạn tin theo cú pháp: PAY_[mật khẩu]_[Số tiền]_[Số thuê bao] gửi tới 9888(tin nhắn miễn phí)

+ “PAY”: câu lệnh chuyển tiền không phân biệt chữ hoa, chữ thường

+ “_”: dấu cách khi thực hiện cú pháp nhắn tin

+ “mật khẩu”: là mật khẩu đã cấp cho khách hàng hoặc khách hàng đã tự đổi

+ “Số tiền”: Là số tiền cần thanh toán, yêu cầu số tiền tối thiểu cho mỗi giao dịch thanh toán là 5.000đ. Nếu không nhập số tiền thanh toán vào câu lệnh tin nhắn thì giao dịch không được thực hiện.

+ “Số thuê bao”: Là số thuê bao mà chủ Tài khoản EZPay muốn thanh toán Nếu không nhập số thuê bao thì mặc định thanh toán cho số thuê bao của chủ Tài khoản EZPay.

Chuyển tiền & nhận tiền

- Đối tượng sử dụng:

+ Thuê bao chuyển tiền: Thuê bao có mở chiều nhắn tin đi và có số dư TK EZPay > 0.

+ Thuê bao nhận tiền: là thuê bao có Tài khoản EZPay chưa bị khóa.

- Nội dung:Thuê bao có thể chuyển tiền từ Tài khoản EZPay của mình vào Tài khoản EzPay của thuê bao trả sau khác bằng cách soạn tin theo cú pháp:

CT_[mật khẩu]_[Số tiền]_[Số thuê bao] gửi tới 9888 (tin nhắn miễn phí)

- Yêu cầu số tiền cần chuyển tối thiểu là 5.000đ. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển vào Tài khoản EZPay của thuê bao nhận.

Hủy dịch vụ

- Đối tượng sử dụng: Thuê bao đang hoạt động 2 chiều

- Nội dung:

+ Khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ (hủy Tài khoản EZPay)bằng cách soạn tin theo cú pháp: HDV_[mật khẩu] gửi tới 9888 Chỉ cho phép khách hàng được hủy TK EZPay từ ngày 15 đến ngày cuối cùng của tháng (sau khi khách hàng đã thanh toán hết nợ cũ tháng trước bằng thẻ trả trước và chuyển sang hình thức thanh toán bằng hóa đơn).

+ Nếu khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ, tiền dư trong Tài khoản sau khi được khấu trừ hết các khoản nợ cước (nếu còn) sẽ được khấu trừ:

> Khách hàng vẫn là thuê bao trả sau: bảo lưu trên hệ thống tính cước và khấu trừ cho đến hết số tiền còn lại vào các hóa đơn cước tháng phát sinh tiếp theo.

> Khách hàng chuyển sang thuê bao trả trước: số tiền sẽ được chuyển hết vào Tài khoản chính của thuê bao đó. Số tiền được chuyển vào TK chính được cộng vào ngày mùng 09 của tháng kế tiếp tháng hủy và có giá trị sử dụng trong 05 ngày kể từ ngày cộng tiền.

+ Sau khi khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ thì sau khoảng thời gian 03 tháng kể từ ngày hủy khách hàng mới có thể đăng ký lại nếu có nhu cầu.