Mẫu hợp đồng thuê bao trả trước và điều kiện giao dịch chung

1. Mẫu hợp đồng thuê bao trả trước. Xem tại đây

2. Biên bản xác nhận thông tin thuê bao trả trước khách hàng cá nhân. Xem tại đây

2. Biên bản xác nhận thông tin thuê bao trả trước khách hàng doanh nghiệp. Xem tại đây