Hôm nay: Thứ sáu, ngày 27 tháng 05 năm 2022 Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
Với mục tiêu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2014, ngày 31/5/2014 VNPT Vĩnh Phúc đã có công văn số 23/CM-CĐ về việc phát động phong trào thi đua “Phát triển các dịch vụ viễn thông – Công nghệ thông tin” từ ngày 01/6/2014 – 31/7/2014.

Với mục tiêu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2014, ngày 31/05/2014 VNPT Vĩnh Phúc đã có công văn số 23/CM-CĐ về việc phát động phong trào thi đua “Phát triển các dịch vụ viễn thông – Công nghệ thông tin” từ ngày 01/6/2014 – 31/7/2014 và được chia làm 03 chặng: Chặng 1 – Khởi động:  Từ ngày 01/6/2014 - 15/6/2014; Chặng 2 – Tăng tốc: Từ ngày 16/6/2014 - 06/7/2014; Chặng 3 – Về đích: Từ ngày 07/7/2014 - 31/7/2014. Các dịch vụ phát triển được quy đổi ra điểm để đánh giá kết quả thực hiện chương trình thi đua, cụ thể:

STT

Loại dịch vụ

Điểm quy đổi

1

MegaVnn

1 điểm/01 TB phát triển mới

2

MyTV

2 điểm/01 TB phát triển mới

3

Di động trả sau

2 điểm/01 TB phát triển mới

4

FiberVNN

3 điểm/01 TB phát triển mới

 

Chỉ tiêu phát động phát triển các dịch vụ theo từng chặng:

Stt

Tên đơn vị

Chỉ tiêu thi đua từ 1/6 - 15/6/2014 - Chặng 1:       Khởi độngMega Vnn

FiberVNN

MyTV

Di động trả sau

Cộng


1

TT Viễn thông 1

121

35

84

62

302


2

TT Viễn thông 2

89

24

63

38

214


3

TT Viễn thông Vĩnh tường

82

20

63

29

194


4

TT Viễn thông Yên lạc

68

18

49

29

164


5

TT Viễn thông Bình xuyên

61

18

49

29

157


6

TT Viễn thông Lập thạch

81

22

79

44

226


7

TT VIễn thông Tam dương

49

11

44

26

130


8

TT Viễn thông Tam Đảo

44

11

42

23

120


 

Tổng cộng

595

159

473

280

1.507


 

Stt

Tên đơn vị

Chỉ tiêu thi đua từ 16/6 - 06/7/2014 - Chặng 2: 

Tăng tốcMega Vnn

Fiber VNN

MyTV

Di động trả sau

Cộng


1

TT Viễn thông 1

173

51

120

89

433


2

TT Viễn thông 2

128

35

90

54

307


3

TT Viễn thông Vĩnh tường

117

29

90

42

278


4

TT Viễn thông Yên lạc

98

26

69

42

235


5

TT Viễn thông Bình xuyên

88

26

69

42

225


6

TT Viễn thông Lập thạch

116

31

113

63

323


7

TT VIễn thông Tam dương

70

16

63

38

187


8

TT Viễn thông Tam Đảo

63

16

60

33

172


 

Tổng cộng

853

230

674

403

2.160


 

Stt 

Tên đơn vị 

Chỉ tiêu thi đua từ 7/7 - 31/7/2014 - Chặng 3: 

Về đích Mega Vnn 

FiberVNN 

MyTV 

Di động trả sau 

Cộng 


TT Viễn thông 1 

224 

66 

156 

116 

562 


TT Viễn thông 2 

166 

45 

117 

71 

399 


TT Viễn thông Vĩnh tường 

151 

37 

118 

54 

360 


TT Viễn thông Yên lạc 

127 

33 

90 

54 

304 


TT Viễn thông Bình xuyên 

114 

33 

90 

54 

291 


TT Viễn thông Lập thạch 

150 

41 

146 

81 

418 


TT VIễn thông Tam dương 

92

21

81

49

243


8

TT Viễn thông Tam Đảo

81

21

78

44

224


 

Tổng cộng

1.105

297

876

523

2.801


Khởi động phong trào từ ngày 01/6/2014 và kết thúc chặng 1 vào ngày 15/6/2014 toàn thể CBCNV-LĐ hưởng ứng tham gia cuộc thi đua, đạt 88,3% chỉ tiêu. Đây là chặng Khởi động cũng là tiền đề cho các chặng tiếp theo phát triển, kết quả đạt được của các tập thể, cá nhân là một tín hiệu khả quan cho thấy phong trào thi đua đã có những bước chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện. Với sự hưởng ứng nhiệt tình của CBCNVC-LĐ, phong trào thi đua đã lan toả sâu rộng, đi vào chiều sâu và đạt những kết quả tích cực, tiếp thêm sức mạnh trong thực hiện nhiệm vụ SXKD của các đơn vị nói riêng và toàn VNPT Vĩnh Phúc nói chung.

I.                  Đánh giá kết quả chặng 1:

1.     Đối với tập thể:

Ngay sau khi nhận được công văn phát động phong trào thi đua, Lãnh đạo Chuyên môn – Công đoàn các đơn vị đã phối hợp triển khai, phát động và xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào. Kết thúc chặng Khởi động có 3/8 đơn vị hoàn thành đó là TT Viễn thông Lập Thạch; TT Viễn thông Yên Lạc; TT Viễn thông Bình Xuyên. Đơn vị hoàn thành cao nhất là TT Viễn thông Lập Thạch đạt 129,5 %, còn lại các đơn vị đều chưa hoàn thành kế hoạch giao.

Stt

Đơn vị

Chỉ tiêu giao (TB)

Chỉ tiêu giao quy ra điểm

Thực hiện (TB)

Thực hiện quy ra điểm

Đạt tỷ lệ (%)

1

TT Viễn thông 1

302

518

279

468

90,3

2

TT Viễn thông 2

214

363

84

125

34,4

3

TT Viễn thông Vĩnh Tường

194

326

167

255

78,2

4

TT Viễn thông Yên Lạc

164

278

166

292

105

5

TT Viễn thông  Bình Xuyên

157

271

172

279

103

6

TT Viễn thông  Lập Thạch

226

393

301

509

129,5

7

TT Viễn thông Tam Dương

130

222

114

204

91,9

8

TT Viễn thông Tam Đảo

120

207

90

144

69,6

Tổng cộng

1.507 

2.578

1.373

2.276

88,3

2.     Đối với cá nhân CBCNVC-LĐ:

            Được sự quan tâm và chỉ đạo của Lãnh đạo Chuyên môn – Công đoàn các đơn vị, hầu hết CBCNV-LĐ đã tham gia phong trào với tinh thần trách nhiệm cao, kết quả đáng ghi nhận trong phong trào này là việc phát hiện những nhân tố mới, điển hình cho phong trào đã hoàn thành xuất sắc chặng Khởi động với điểm số rất cao trên 100 điểm như đ/c Nguyễn Thị Hường – nhân viên thị trường TTVT 1 đạt 109 điểm tương ứng với 56 thuê bao phát triển được; Đ/c Vũ Xuân Giáp - Trung tâm Viễn thông Lập Thạch đạt 104 điểm tương ứng với 52 thuê bao phát triển được các loại.

II.               Khen thưởng:

1.     Tập thể: Có 3 đơn vị đạt giải trong Chặng 1: Giải nhất: TTVT Lập Thạch, giải nhì: TTVT Yên Lạc và giải ba: TTVT Bình Xuyên    

2.     Cá nhân: Với kết quả giải tập thể thì Ban lãnh đạo các TTVT Lập Thạch, TTVT Yên Lạc và TTVT Bình Xuyên đạt giải: Nhất, Nhì và Ba tương ứng.

3.     Cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba:

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Điểm

Thành tích

1

Nguyễn Thị Hường

Trung tâm Viễn thông 1

109

Đạt giải Nhất

2

Vũ Xuân Giáp

TTVT Lập Thạch

104

Đạt giải Nhì

3

Nguyễn Văn Toàn

TTVT Lập Thạch

61

Đạt giải Nhì

4

Hoàng Thị Thìn

TTVT Bình Xuyên

40

Đạt giải Nhì

5

Nguyễn.T.Thu Hồng

Trung tâm Viễn thông 1

40

Đạt giải Nhì

6

Nguyễn Thị Vân

TTVT Vĩnh Tường

38

Đạt giải Ba

7

Bùi Đăng Hà

TTVT Lập Thạch

35

Đạt giải Ba

8

Nguyễn Thị Nhật Linh

Trung tâm Viễn thông 1

31

Đạt giải Ba

9

Nguyễn Ngọc Sơn

Trung tâm Viễn thông 1

27

Đạt giải Ba

10

Đào Thị Hồng Ánh

TTVT Tam Dương

24

Đạt giải Ba

11

Dương Thùy Linh

Trung tâm Viễn thông 1

24

Đạt giải Ba

          Kết thúc chặng 1 của đợt phát động này, Ban lãnh đạo Viễn thông Tỉnh khen ngợi và đánh giá cao sự quyết tâm cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV-LĐ Trung tâm Viễn thông Lập Thạch và đề nghị các đơn vị học tập kinh nghiệm, cùng nhau thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch giao. Lãnh đạo Viễn thông tỉnh yêu cầu trong thời gian tới Ban lãnh đạo các đơn vị tiếp tục sát sao tận dụng các cơ chế, chương trình KM phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chặng thi đua tiếp theo.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG CHẶNG 1

PHONG TRÀO THI ĐUA PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Sự Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn

VNPT Vĩnh Phúc khai mạc hội nghị

 Đồng chí: Nguyễn Tất Sáng Giám đốc VNPT Vĩnh Phúc phát biểu đánh giá

phong trào thi đua phát triển dịch vụ chặng 1


 

Đồng chí: Phạm Thị Thu Hằng Thường trực thi đua khen thưởng đọc quyết định

khen thưởng cho các Tập thể, Cá nhân đạt giải


Đồng chí: Nguyễn Tất Sáng Giám đốc VNPT Vĩnh Phúc tặng giấy khen

và chụp ảnh lưu niệm với 3 đơn vị đạt giải


Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Sự Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn VNPT Vĩnh Phúc

và đồng chí Nguyễn Văn Cầu Phó Giám đốc VNPT Vĩnh Phúc tặng giấy khen

và chụp ảnh lưu niệm với các cá nhân đạt giải


 Đồng chí: Nguyễn Văn An Phó Giám đốc Trung tâm Viễn thông Lập Thạch phát biểu

và chia sẻ kinh nghiệm với hội nghị


Đồng chí: Nguyễn Thị Hường và đồng chí Vũ Xuân Giáp phát biểu

chia sẻ kinh nghiệm với hội nghị

 

VNPT VĨNH PHÚC