Hôm nay: Thứ sáu, ngày 27 tháng 05 năm 2022 Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
Từ ngày 01/6/2014 – ngày 31/7/2014, VNPT Vĩnh Phúc phát động thi đua phấn đấu phát triển các dịch vụ viễn thông nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2014.

Trong thời gian qua, VNPT  Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực như “Sáng tạo VNPT”; “Nụ cười -VNPT”; “Chất lượng VNPT”; “Thực hành tiết kiệm”; “Người VNPT sử dụng dịch vụ, sản phẩm VNPT”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVC - LĐ …Thông qua các phong trào thi đua, người lao động đã đổi mới rõ rệt về tư duy kinh doanh, mạnh dạn đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến, sáng tạo áp dụng vào thực tiễn,  góp phần đẩy mạnh hoạt động SXKD.

 

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2014, Chuyên môn và Công đoàn VNPT Vĩnh Phúc đã phát động đợt thi đua đặc biệt phát triển các dịch vụ viễn thông và chia làm ba giai đoạn cụ thể từ ngày 01/6/2014 – 31/7/2014 “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014” với các nội dung: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu Tập đoàn giao; Thực hiện tiết kiệm chi phí, đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chênh lệch thu chi; Năng suất lao động tăng từ 10% trở lên; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác kinh doanh nội bộ giữa các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, triển khai các giải pháp tăng doanh thu dịch vụ di động, băng rộng. Tăng cường kinh doanh các dịch vụ CNTT-GTGT, tiếp tục áp dụng các giải pháp CNTT trong quản trị để nâng cao hiệu quả; Đảm bảo chất lượng mạng lưới dịch vụ,...

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG CỦA

ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN VNPT VĨNH PHÚC

 

VNPT VĨNH PHÚC