Hôm nay: Thứ sáu, ngày 27 tháng 05 năm 2022 Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
Viễn thông Vĩnh Phúc tổ chức khóa đào tạo triển khai phần mềm điều hành SXKD cho các cán bộ công nhân viên đang công tác tại Viễn thông Vĩnh Phúc. Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên sử dụng các ứng dụng tin học trong quản lý sản xuất tại các đơn vị.

Thực hiện văn bản số 1143/VNPT-IT&VAS về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các phần mềm ĐHSXKD tập trung cho các VNPT tỉnh thành phố phía bắc; văn bản số 1292/VNPT-Hni-M&DV ngày 21/4/2014 của VNPT Hà Nội về việc triển khai các phần mềm ĐHSXKD tập trung tại Hà Nội cho các VNPT tỉnh thành phố phía Bắc giai đoạn 1 và thống nhất giữa Lãnh đạo VNPT Vĩnh Phúc và VNPT Hà Nội ngày 05/8/2014 về phương án triển khai các phần mềm ĐHSXKD của VNPT Hà Nội cho VNPT Vĩnh Phúc.

Từ ngày 02-09/10/2014. VNPT Vĩnh Phúc tổ chức lớp học Đào tạo triển khai các phần mềm ĐH SXKD cho 85 cán bộ CNV-LĐ thuộc Trung tâm Điều hành thông tin, Trung tâm Kinh doanh và Trung tâm Viễn thông, nhằm mục đích cung cấp cho đội ngũ cán bộ lao động trực tiếp làm việc với các phần mềm phát triển thuê bao, phần mềm điều hành sửa chữa và quản lý mạng cáp, phần mềm quản lý tài nguyên mạng, báo cáo viên là các kyx sư phòng tin học, Mạng và dịch vụ VNPT Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo Viễn thông tỉnh đồng chí Nguyễn Văn Cầu Phó Giám đốc phát biểu. Để đáp ứng các bài toán về nghiệp vụ trong việc triển khai các phần mềm điều hành SXKD, việc phối hợp cung cấp dịch vụ Kỹ thuật và kinh doanh, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ, chất lượng cung cấp dịch vụ được tự động hoá tối đa các nghiệp vụ, khép kín các quy trình nghiệp vụ, giảm bớt các công việc kỹ thuật có liên quan đến phát triển, cung cấp dịch vụ và nâng cao năng lực quản lý, điều hành, SXKD, tăng năng suất lao động, tiết giảm lao động, chi phí trong quá trình cung cấp dịch vụ và CSKH. Sau khóa học, chương trình phần mềm mới được thay thế chương trình phần mềm VNPT Vĩnh Phúc đang sử dụng.

                                                                                            VNPT Vĩnh Phúc