Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ kinh doanh
Hỏi về cước
Câu hỏi:
Làm sao để đăng ký tra cứu cước online ?
(Đăng Xuân HịB)
Trả lời:
Bạn vui lòng đến các điểm giao dịch gần nh của VNPT Vĩnh Phúc gần nhất để đăng ký với nhân viên chăm sóc khách hàng.
(VNPT Vinh Phuc)