Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ kinh doanh
hoi về cước
Câu hỏi:
Làm sao tôi có thể biết thông tin về các loại cước ?
(Dzủ đệ)
Trả lời:
Hiện mục giá cước của trang Web đang trong thời gian hoàn thiện nội dung. Quí khách vui lòng liên hệ với điểm giao dịch của Viễn thông Vĩnh Phúc nới gần nhất hoặc gọi tổng đài 1080, 800126 để được tư vấn giải đáp chi tiết.
(VNPT Vinh Phuc)