CHÍNH SÁCH GIÁ CƯỚC THUÊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ SỨC KHỎE CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN VĨNH PHÚC

CHÍNH SÁCH GIÁ CƯỚC THUÊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ SỨC KHỎE CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN VĨNH PHÚC

DỊCH VỤ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT-INVOICE

Từ 1/5/2011, doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đây là một hình thức thanh toán mới trong giao dịch thương mại.