Hướng dẫn sử dụng Nền tảng Học và Thi trực tuyến VNPT LMS

Hướng dẫn sử dụng Nền tảng Học và Thi trực tuyến VNPT LMS:

Sổ liên lạc điện tử vnEdu: tiện lợi, tiết kiệm với nhiều ưu đãi

Sổ liên lạc điện tử vnEdu là dịch vụ của VNPT có chức năng tạo cầu nối giữa Nhà trường – Gia đình, cho phép phụ huynh học sinh nắm bắt được tình hình học tập của con em mình tại trường như điểm kiểm tra, học lực, hạnh kiểm…nhanh nhất, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.