Hộp thư thoại hay Voicemail là dịch vụ mở rộng trên số điện thoại hiện có. Khách hàng có hộp thư thoại (chủ hộp thư thoại) sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi đến nào.

 

Hộp thư thoại hay Voicemail là dịch vụ mở rộng trên số điện thoại hiện có. Khách hàng có hộp thư thoại (chủ hộp thư thoại) sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi đến nào.

Vì trường hợp chuông gọi đến mà không người nhấc máy hoặc máy bận cuộc gọi sẽ được chuyển đến hộp thư thoại. Người gọi đến sẽ nghe lời chào của chủ hộp thư thoại và được mời đọc nội dung lời nhắn vào hộp thư.

1. Các chức năng chính

· tiếp nhận các cuộc gọi thẳng vào hộp thư của thuê bao

· tiếp nhận các cuộc gọi chuyển tiếp từ tổng đài

· cho phép chủ gọi để lại tin nhắn cho chủ hộp thư

· cho phép thuê bao chủ hộp thư có thể truy cập vào hộp thư từ bất kỳ máy điện thoại nào

· sau khi truy nhập, khách hàng có thể tự lựa chọn : nghe tin nhắn, thay đổi mật khẩu, ghi âm lại lời mời nhắn

· khi chọn nghe tin nhắn, khách hàng sẽ được nghe theo thứ tự từ mới đến cũ; k/h có thể lựa chọn các bản tin cần nghe hoặc xóa bớt các bản tin nhắn bằng các phím trên máy điện thoại đang sử dụng.

2. Đối tượng sử dụng :

Thuê bao của tổng đài nơi đăng ký dịch vụ

Khi đăng ký, khách hàng sẽ được cung cấp :

· Số hộp thư : 803xxx

· Mã số hộp thư (thông thường là 4 số cuối của số hộp thư)

· Mã cá nhân (khách hàng có thể tự thay đổi được)

· Số nghe hộp thư thoại : 801200

Vd : Thuê bao 3855242 đăng ký hộp thư thoại sẽ được cung cấp :

· Số hộp thư : 803002

· Mã số hộp thư 3002

· Mã cá nhân 3002 (mặc nhiên giống với mã số hộp thư)

· Số nghe hộp thư thoại : 801200

3. Phương thức hoạt động :

Mỗi khi có cuộc gọi đến SĐT của khách hàng có đăng ký dịch vụ, sẽ xảy ra các trường hợp sau :

· thuê bao bị gọi nhấc máy, cuộc gọi diễn ra bình thường

· thuê bao bị gọi bận, tổng đài sẽ chuyển tiếp cuộc gọi tới VM đã đăng ký và chủ gọi có thể để lại lời nhắn cho thuê bao bị gọi .

· thuê bao bị gọi không trả lời, sau 6 lần rung chuông, chủ gọi sẽ được tự động chuyển tiếp đến VM của thuê bao bị gọi và chủ gọi có thể để lại lời nhắn cho thuê bao bị gọi.

Chủ gọi cũng có thể gọi trực tiếp vào VM của thuê bao bị gọi để nhắn tin

Như vậy chủ hộp thư thoại có thể cung cấp số hộp thư hoặc số điện thoại cho người thân. Có hai cách gởi nội dung lời nhắn vào hộp thư thoại :

Cách 1 : Gọi trực tiếp số hộp thư

Người thân có thể gởi lời nhắn trực tiếp vào hộp thư thoại, bằng cách

1. Quay số hộp thư, nghe lời chào : mời để lại lời nhắn sau tiếng bip

2. Sau khi đọc nội dung lời nhắn, gác máy.

Lúc này nội dung lời nhắn đã được ghi vào hộp thư thoại

Chủ hộp thư thoại kiểm tra lời nhắn trong hộp thư của mình bằng cách bấm số 801200.

Vd : Thuê bao 3855242 có hộp thư thoại như trên, người thân muốn nhắn trực tiếp vào hộp thư thì bấm số 803002.

Cách 2 : Gọi số điện thoại

Người thân quay số điện thoại, trường hợp máy bận hoặc không người nhấc máy sau 6 hồi chuông, cuộc gọi sẽ chuyển trực tiếp vào hộp thư.

1. Quay số điện thoại, nghe lời chào : mời để lại lời nhắn sau tiếng bip

2. Sau khi đọc nội dung lời nhắn, gác máy.

Chủ hộp thư thoại kiểm tra lời nhắn trong hộp thư của mình bằng cách bấm số nghe hộp thư 801200.

Vd : Thuê bao 3855242 có hộp thư thoại như trên, người thân gọi số 3855242,

- Nếu thuê bao nhấc máy thì cuộc đàm thoại diễn ra bình thường.

- Nếu thuê bao bận hoặc không người thưa máy sau 6 hồi chuông thì cuộc gọi sẽ chuyển vào hộp thư và được mời ghi lời nhắn vào hộp thư thoại của thuê bao 3855242.