Hôm nay: Thứ ba, ngày 30 tháng 05 năm 2023 Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
SIM/KIT VinaPhone phát hành trước ngày 01/01/2012

Ngày 25/7/2011, VinaPhone đã công bố việc áp dụng thời hạn sử dụng SIM/KIT. VinaPhone xin lưu ý quý khách hàng như sau:

- SIM/KIT VinaPhone phát hành trước ngày 01/01/2012, chưa kích hoạt, sẽ hết hạn hạn sử dụng vào 24h00 ngày 31/12/2013.

- Trên tem dán hoặc vỏ hộp của SIM/KIT có thể không in hạn sử dụng. Để biết chi tiết về thời điểm khai báo phát hành SIM/KIT trên hệ thống, liên hệ tổng đài 9191 từ số di động của VinaPhone (200đ/p).

- Nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên số, VinaPhone sẽ thu hồi số thuê bao quá hạn sử dụng để khai báo và phát hành lại theo quy định hiện hành.  

Quý khách hàng cần kiểm tra SIM/Kit VinaPhone hiện có, kích hoạt sử dụng trước 24h00 ngày 31/12/2013.

                                                                              Nguồn thông tin từ: VinaPhone