Tên điểm giao dịch

Địa chỉ 

Thành phố/ Quận/Huyện

Điện thoại


Trung tâm Viễn thông 1


Số 2 – Ngô Quyền

Vĩnh Yên

0211 3860 713


Đường Nguyễn Tất Thành – Khai Quang

0211 3845 666


Số 525 A – đường Hùng Vương – Đồng Tâm

02113 845 686


Trung tâm Viễn thông 2

Số 28 – Lạc Long Quân – Trưng Trắc

Phúc Yên

0211 3875 001


Số 35 – Nguyễn Văn Linh – Xuân Hòa

0211 3863 243


Trung tâm Viễn thông Bình Xuyên

Khu phố 1 - Hương Canh

Bình Xuyên

0211 3899 930


Phố Kếu – Đạo Đức

0211 3592 000


Xuân Quang – Gia Khách

0211 3832 001


Đoàn Kết – Thanh Lãng

0211 3815 888


Trung tâm Viễn thông Tam Đảo

KM 10 – Hợp Châu

Tam Đảo

0211 3537 889


Trung tâm Viễn thông Tam Dương

Phố Me – TT Hợp Hòa

Tam Dương

0211 3833 000


Trung tâm Viễn thông Yên Lạc

Khu 3 – Đoài - Minh Tân

Yên Lạc

0211 3857 459


Trung tâm Viễn thông Lập Thạch

Tân Chiền – TT Lập Thạch

Lập Thạch

0211 3829 559


Hoa Lư – Hoa Sơn

0211 3635 559


Then – TT Tam Sơn

Sông Lô

0211 3858 001


Trung tâm Viễn thông Vĩnh Tường

TT Thổ Tang

Vĩnh Tường

0211 3791 000


Ngã 4 – TT Vĩnh Tường

0211 3839 123


                                                                                                              VNPT VĨNH PHÚC