arrayContent_title

 

I. Tên doanh nghiệp: VIỄN THÔNG VĨNH PHÚC (VNPT VĨNH PHÚC)

II. Địa chỉ doanh nghiệp:

- Tỉnh/Thành phố: Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Phường/Xã: Phường Ngô Quyền

- Số nhà, đường phố: Số 02, Đường Kim Ngọc.

- Điện thoại: 0211.3722797- Fax: 0211.3722473

- Tài khoản: 102010000246228

- Mã số thuế: 2500104508

III. Lịch sử hình thành.

      Viễn thông Vĩnh Phúc là đơn vị kinh tế trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, được hình thành trên cơ sở chia tách Bưu chính Viễn thông, (Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Từ 01/01/2008, Viễn thông Vĩnh Phúc chính thức đi vào hoạt động.

      Viễn thông Vĩnh Phúc được thành lập theo quyết định số 699/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam v/v thành lập Viễn thông Vĩnh Phúc – đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

      Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viễn thông Vĩnh Phúc ban hành kèm theo quyết định số 700/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam v/v phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Viễn thông Vĩnh Phúc.

      Viễn thông Vĩnh Phúc có con dấu riêng theo tên gọi, được đăng ký kinh doanh và được mở tài khoản tại ngân hàng.

IV. Chức năng, nhiệm vụ của Viễn thông Vĩnh Phúc.

      Viễn thông Vĩnh Phúc có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành viễn thông – công nghệ thông tin như sau:

  • =Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa

    mạng viễn thông trên địa bàn thành phố;

  • =Tổ chức, quản lý, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông 

    tin;

  • =Sản xuất, kinh doanh, cung ứng, đại lý vật tư, thiết bị viễn thông – công nghệ

    thông tin theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị và nhu cầu của khách hàng;

  • =Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông – công

    nghệ thông tin;

  • =Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; dịch vụ truyền thông;
  • =Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;
  • =Tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp ủy Đảng, chính quyền địa

    phương và cấp trên;

  • =Kinh doanh các ngành nghề khác khi được Tập đoàn cho phép và phù hợp với quy

    định của pháp luật.

                                                                                                   

                                                                                                                                    VNPT VĨNH PHÚC