I. TRUNG TÂM VIỄN THÔNG VĨNH YÊN

Trụ sở: Phường Khai Quang, Tp Vĩnh yên, Vĩnh Phúc

Tel: 84-211-3860963

Fax: 84-211-3843777

  

II. TRUNG TÂM VIỄN THÔNG VĨNH TƯỜNG

Trụ sở: Thị trấn Thổ Tang,Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Tel: 84-211-3839122

Fax: 84-211-3839123

  

III. TRUNG TÂM VIỄN THÔNG YÊN LẠC

Trụ sở: Thị trấn Yên Lạc,Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Tel: 84-211-3857002

Fax: 84-211-3851000

  

IV. TRUNG TÂM VIỄN THÔNG TAM DƯƠNG

Trụ sở: Thị trấn Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: 84-211-3611998

Fax: 84-211-3833000

  

V. TRUNG TÂM VIỄN THÔNG PHÚC YÊN

Trụ sở: Phường Trưng Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Tel: 84-211-3854360

Fax: 84-211-3875261

 

VI. TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BÌNH XUYÊN

Trụ sở: Xã Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Tel: 84-211-3887999

Fax: 84-211-3888123

VII. TRUNG TÂM VIỄN THÔNG LẬP THẠCH

 

Trụ sở: Thị trấn Xuân Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Tel: 84-211-3829027

Fax: 84-211-3829556

 

VIII. TRUNG TÂM VIỄN THÔNG TAM ĐẢO

Trụ sở: Thị trấn Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Tel: 84-211-3585999

Fax: 84-211-3537889