Cách báo hỏng dịch vụ viễn thông của VNPT Vĩnh Phúc

 

arrayContent_title

 

1. Báo hỏng dịch vụ trực tiếp đến tổng đài 119:

- Khách hàng báo hỏng dịch vụ: Nếu gọi từ điện thoại di động bấm số 0211119 hoặc gọi từ điện thoại cố định bấm 119 để gặp điện thoại viên thông báo mã báo hỏng dịch vụ viễn thông.

 

2. Báo hỏng dịch vụ bằng cách nhắn tin đến tổng đài 0211800126:

- Cú pháp nhắn tin báo hỏng theo từng dịch vụ.

        + Điện thoại cố định soạn tin: bh_dt_MÃ BÁO HỎNG gửi 0211800126

        + Điện thoại Gphone soạn tin: bh_gp_MÃ BÁO HỎNG gửi 0211800126

        + Internet cáp đồng soạn tin: bh_ad_MÃ BÁO HỎNG gửi 0211800126

        + Internet cáp quang soạn tin: bh_men_MÃ BÁO HỎNG gửi 0211800126

        + Truyền hình Mytv soạn tin: bh_tv_MÃ BÁO HỎNG gửi 0211800126

Ví dụ: Mã báo hỏng dịch vụ Internet cáp đồng là 011061722AD

      - Cách soạn tin: BH AD 011061722AD gửi 0211800126

                 Cú pháp soạn tin có thể dùng chữ hoa hoặc chữ thường.

      - Mã báo hỏng dịch vụ: Quý khách xem tại hóa đơn cước hàng tháng được ký hiệu 03 chữ đầu là: MBH:………..,hoặc tem, nhãn ghi mã báo hỏng được dán vào thiết bị viễn thông tại nhà quý khách.

 

                                                       VNPT Vĩnh Phúc trân trọng thông báo!