image

ĐỔI ĐIỆN THOẠI 2G LÊN 4G NHẬN SMARTPHONE + SIM DATA - GIẢI TRÍ THẢ GA - VÀO MẠNG QUÁ ĐÃ

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định từ tháng 9 năm nay, mạng 2G sẽ chính thức ngừng hoạt động trên toàn quốc. Điều này đồng nghĩa các thiết bị chỉ hỗ trợ 2G sẽ không thể thực hiện cuộc gọi, nhắn tin. Người dùng nên chủ động nâng cấp điện thoại để tránh gián đoạn liên lạc.


Tra cứu danh bạ
Điện thoại cố định VNPT Vĩnh Phúc
Tổng truy cập: lượt (từ 01/06/2012)
Lượt truy cập trong ngày: