image

VinaPhone dành nhiều ưu đãi hấp dẫn cho thuê bao 2G

Theo chủ trương từ Bộ TTTT, bắt đầu từ ngày 16/9/2024, hệ thống 2G sẽ ngừng phục vụ các thuê bao sử dụng máy điện thoại 2G-Only và đến 15/9/2025, hệ thống 2G sẽ ngừng hoạt động...


Tra cứu danh bạ
Điện thoại cố định VNPT Vĩnh Phúc
Tổng truy cập: lượt (từ 01/06/2012)
Lượt truy cập trong ngày: