Dịch vụ chứng thực chữ ký số VNPT-CA

Vào ngày 15/9/2009 Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã chính thức trao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT với đơn vị đại diện trực tiếp thực hiện là Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC). VNPT trở thành đơn vị đầu tiên được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng

Dịch vụ VNPT-CA

Dịch vụ VNPT-CA: Tiện lợi, tiết kiệm với nhiều ưu đãi. VNPT-CA là lựa chọn phù hợp dành cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cũng như các doanh nghiệp trong giao dịch điện tử.