PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

1. Danh sách cá nhân sử dụng thuê bao thuộc doanh nghiệp. Xem tại đây

2. Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng: Xem tại đây

3. Phiếu đăng ký hình thức thanh toán cước/ đề nghị ghép mã Xem tại đây

4. Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin Xem tại đây

5. Phiếu yêu cầu chuyển quyền sử dụng Xem tại đây