Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ kinh doanh
Internet ADSL
Câu hỏi:
Mạng ADSL của nhà mạng nào là tốt nhất
(Phạm Xuân Tùn)
Trả lời:
Bạn nên dùng ADSL của MegaVNN (VNPT)đảm bảo tốc độ cao, băng thông rộng, ổn định và được hưởng chính sách CSKH tốt nhất. Bạn có thể đăng ký sử dụng ở tất cả các điểm giao dịch VT trong toàn tỉnh
(VNPT Vinh Phuc)