Tên đầy đủ: Viễn Thông Vĩnh Phúc
Tên giao dịch Quốc tế: VNPT VinhPhuc
Trụ sở: Đường Kim Ngọc, phường Ngô Quyền - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Văn phòng: 84-211 3722797
E-mail:
Website: http://www.vnptvinhphuc.vn

1. BAN LÃNH ĐẠO VIỄN THÔNG VĨNH PHÚC  

Giám đốc:                    Ông Nguyễn Việt Hùng 

Phó Giám đốc:             Ông Nguyễn Văn Cầu 

Phó Giám đốc:             Ông Lê Văn Đức


2. ĐẢNG ỦY, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN

Bí thư Đảng ủy:          Đồng chí Nguyễn Việt Hùng 

Phó Bí thư Đảng ủy:    Đồng chí Nguyễn Văn Cầu

Chủ tịch Công đoàn:    Ông Nguyễn Văn Huy

Phó Chủ tịch Công đoàn: Bà Phạm Thị Thu Hằng

Bí thư đoàn thanh niên: Ông Nguyễn Đức Mạnh


3. CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG.

(*) Phòng Nhân sự - Tổng hợp

Trưởng phòng:   Ông Nguyễn Văn Huy

(*) Phòng Kế toán kế hoạch

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đăng Minh

Phó phòng: Bà Trịnh Thanh Hương

(*) Phòng Kỹ thuật - Đầu tư

Trưởng phòng: Bà Hà Thị Thúy Linh

Phó phòng : Ông Phạm Đăng Trình